Basa Jawa … kangen lan tresnaku kanggo sliramu

Dina iki…ora kaprungu basa Jawa…ora kaucap tembung-tembung Jawa. Ananging ana “Jaya Baya” kang ngancani ngucap basa Jawa ing ati…critane kepenak, malah ana sing marakake ngelus dada awit pintere penulise/wartawane.

Saiki yen kangen nganggo basa Jawa Sala…rada susah golek kanca… suwe-suwe basaku dhewe dadi kaku…malah akeh kanca-kancaku neng Sala sing ngarani basaku dadi kaya basa ludrukan amarga aku kerep nganggo ukara “awakmu” kanggo ngganti ukara “kowe”… he he he. Kajaba kuwi, ukara “yok opo” uga kerep tak nggo ngganti ukara “piye”… lha piye ta?

Kaya saklumrahe wong Jawa, aku tresna banget marang basa Jawa. Aku ya pengin basa Jawa iso misuwur maneh…dinggo rembugan karo kanca-kanca, dinggo sarana diskusi… malah aku ngimpi basa Jawa uga iso mlebu “googletranslate”… muga lewat sarana kuwi tambah akeh wong-wong sing pengin nyinauni lan nyengkuyung basa Jawa. Wah endah mareme yen basa Jawa iso moncer maneh…muga-muga dongaku supaya basa Jawa iso luwih ngrembaka  ing malem Ramadhan iki iso dadi kasunyatan… amin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: